Krajny zwjazk

Krajny zwjazk sakskich Mehrgenerationenhäuser je zwjazk w Swobodnym staće aktiwne MGH . Wón je wotewrjeny za druhe zarjadnišća, kotrež runje tak kaž MGH

  • Generacije hromadźe wjesć
  • So na potrjebje swojeho Umfelds orientować
  • Wotewrjene domy z zetkawanska a Rückzugsräumen su
  • Zhromadne dźěło hłownej a čestnohamtsce skutkowacymi na samsnej runinje wobhospodarić
  • Towaršnostne změny nastorčić
  • Rozrisanja za starši přichodne towaršnosć poskićeć
  • Solidarni Dienstleistungs- a Informationsdrehscheibe su
  • Swójbne struktury a socialne syće podpěrać a sylnić
  • Dobrowólny angažement spěchować a zmóžnjeja

Krajny zwjazk rozšěrjene wobsahowe a strukturne wuchadźišćo z Mehrgenerationenhäuser na krajnej runinje, spěchuje fachowu wuměnu a splećenje, wobhospodarja lobbyjowe dźěło a pohnuwa wšotowarstwowy Diskussionsprozesse . Zwjazk zrozumi so při tym jako dźěl socialnych krajinu Sakskeje a staji so w wobstejace struktury.

Unsere Ziele